0
02188400359

می توانید ” نه ” بگویید؟

جسارت چیست ؟ 

جسارت کمی مانند انگیزه است.

بعضی از مردم احساس می کنند که جسارت بیشتری باید داشته باشند و یا به اندازه کافی جسارت ندارند. 

 بهترین توصیف برای جسارت این است که : بیان عقاید افکار و احساسات باحالتی غیر تدافعی واضح و صریح می باشد .

دارا بودن توانایی  برای درخواست کردن خواسته ها و رد کردن درخواست هایی که قابل پذیرش نیستند. جسارت به معنای رفتار خشن آمرانه یا تحقیر کننده نمی باشد.

احساس همدلی نقش مهمی در افراد جسور ایفا میکند . آنها با دیگران ارتباط برقرار میکنند به صورتی که احساسات دیگران دچار لطمه و صدمه نشود. 

عدم اعتماد به نفس نیز میتواند جسارت را کاهش دهد . 

بعضی از افراد احساس میکنند که روش ارتباطی آنها بسیار سلطه پذیرانه است و به اندازه کافی جسور نیستند. 

این احساس انها میتواند ریشه در تجربیات گذشته  آنها داشته باشد که میتوان آن را طرد شدگی نامید .

ساده ترین تعریف از طرد شدگی : طرد شدگی زمانی اتفاق میوفتد که فرد سعی در برقراری ارتباطی دارد

و پاسخی که به او داده میشود “نه ” خواهد بود .

همه باید این حقیقت را بدانند که وقتی شخصی به شما جواب رد میدهد این پاسخ منفی فقط در همان زمان خاص و حتی همان شخص خواهد بود. 

 

برای اموختن مهارت های پرورش جسارت مقاله های بعدی ما را بخوانید . 

 

 

اینستاگرام دپارتمان موفقیت مانا : 

 

https://www.instagram.com/movafaghiyat_mana/

مقاله های مرتبط :

 

قوانین انگیزش

 

منبع : کتاب هنر ایجاد انگیزه

نویسنده : ریچارد دنی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »