0
02188400359
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

#خبر با ابلاغیه جدید وزارت کار, کارفرمایان می توانند به مدت ۲سال با معافیت از حق بیمه سهم کارفرما برای به کارگیری هر تعداد نیروی جدید فارغ التحصیل اقدام کنند. منبع: رسانه رویان (روابط عمومی کانون استان تهران) 🔹شرایط کارفرما: ...
Translate »