0
02188400359

قوانین انگیزش

۹ قانون انگیزش که باید بدانیم !

در این مقاله ما قوانین مربوط به ایجاد انگیزه را بررسی می کنیم . ممکن است شخصی بگوید که اینها بیشتر اصول هستند , تا قوانین .اما من ترجیح می دهم از کلمه قانون استفاده کنم,  زیرا تلویحا بدین معنی است که اگر شما آنها را زیر پا بگذارید مجازاتی دریافت می کنید .

قانون اول : ماباید دارای انگیزه باشیم تا بتوانیم دیگران را بر انگیزانیم .

اگر شما خودتان دارای انگیزه نباشید, غیر ممکن است بتوانید در شخص دیگری انگیزه ایجاد کنید .

قانون دوم : ایجاد انگیزه نیازمند هدف است .

ایجاد انگیزه در هر فرد تیم یا گروه بدون هدف مشخص و روشن غیر ممکن است . این نکته انچنان واضح و بدیهی است که ممکن است برای بعضی مردم فقط فقط یک اصل بدیهی باشد.  

 

۷گام برای رسیدن به اهداف

قانون سوم : انگیزه ای که زمانی ایجاد شده برای ابد باقی نمی ماند . 

انگیزش باید فرآیندی پیوسته باشد و تقویت کردن آن سالی یکبار کافی نمی باشد. انگیزه تغریبا مثل بادکنک عمل میکند, باید درب ان را محکم بست چون اگر کمی شل باشد , آرام آرام هوای داخل آن خارج میشود درست مثل ازبین رفتن انگیزه .

قانون چهارم : ایجاد انگیزه کردن به تایید و تحسین نیاز دارد .

اینکه افراد احساس ارزش و احترام داشته باشند, بسیار مهم تر از پول می باشد.  تایید و تحسین به شکل های بسیار متفاوتی  بروز می کند: نامه ای تشکر آمیز, هدیه ای زیبا یا جمله ای محبت امیز .

قانون پنجم : مشارکت داشتن در امور عامل برانگیختن (انگیزش ) است.

افراد در هر تیم یا گروهی که باشند دارای ایده هایی هستند. پس بهتر است آنها را برای یکدیگر بازگو کنند و در امور و مسائل مختلف مشارکت داشته باشند . 

قانون ششم : با مشاهده پیشرفت هایمان  انگیزه ما تقویت می شود . 

 یکی از ویژگی های بشر این است که وقتی خودش را در حال موفقیت میبیند, بدون شک  با انگیزه تر می شود . این قانون نیز اصلی بدیهی است اما بدیهی بودن دلیل بر روشن بودن بر همگان نیست . 

قانون هفتم : چالش ها تنها زمانی  انگیزه به وجود می آورند که قادر به پیروزی باشید.  

رقابت ها و چالش ها بی نهایت موثر هستند و به یقین الهام بخش فعالیت های بزرگتری برای افراد خواهند بود .

قانون هشتم : هر شخص یک فیوز انگیزشی دارد.

این قانون می گوید هر شخص را میتوان با انگیزه کرد . 

قانون نهم : عضو یک گروه شدن ایجاد انگیزه میکند . 

اهمیت احساس تعلق داشتن افراد به گروه در این قانون تاکید میشود .

 

منبع : کتاب هنر ایجاد انگیزه نوشته ریچارد دنی

 

https://www.instagram.com/movafaghiyat_mana/

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »