0
02188400359

دپارتمان گردشگری

صنعت گردشگری بزرگترین ،گسترده ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا است.به همین دلیل در بسیاری از کشور ها این صنعت منبع اصلی درآمد ،ایجاد اشتغال و عامل توسعه زیر ساخت هاست. این صنعت در کشور ما نیز اخیرا” مورد اقبال عمومی قرار گرفته است و بستر رشد و پیشرفت در این صنعت مهیا شده است. در همین راستا مرکز مهارت آموزی فرهنگ مانا دوره های تخصصی متنوعی را در این زمینه ارائه میدهد. دوره های این دپارتمان محدودیت سنی ندارند، این بدین معناست که در صورتی که فرد شرکت کننده نوجوان باشد، میتواند با شرکت در دوره ها دیپلم گردشگری سازمان فنی و حرفه ای را اخذ نماید و در صورتی که فرد شرکت کننده بزرگسال باشند میتواند با شرکت در آزمون فنی و حرفه ای مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای را اخذ نماید.

  • عکاسی تور های گردشگری
  • خبرنگار گردشگری
  • مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
  • کارافرینی در گردشگری
  • راهنمای موزه
  • راهنمای گردشگری سلامت
  • راهنمای عمومی گردشگری
  • راهنمای گردشگری فرهنگی
  • تهیه بسته سفر
دوره های آموزشی دپارتمان گردشگری

متاسفانه مطلبی یافت نشد!

Translate »