0
02188400359

دوره های برگزار شده

Small Basic

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۴

برنامه نویسی تصویری اسکرچ ویژه کودک و نوجوان

۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۲:۰۰ساعت
۱۰

دوره آنلاین اکسل کاربردی

۳۲۰,۰۰۰ تومان

دوره آموزش مقدماتی پایتون

۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱

دوره ی اکسل پیشرفته هوشمند

۲۹۹,۰۰۰ تومان
۲۰:۰۰ساعت
Translate »