0
02188400359
محتوای بازاریابی
تکامل مدیریت کیفیت

تکامل مدیریت کیفیت

می‌توان گفت، هر شرکتی در مورد مدیریت کیفیت، مرحله‌ی خاصی از بلوغ را پشت سر گذاشته است؛ بنابراین آنچه حائز اهمیت است، شفاف کردن مراحل توسعه و تکامل کیفیت می‌باشد که با بازرسی محصولات آغاز می‌شود و با کنترل کیفیت آماری، مدیریت کیفیت سیستماتیک و مدیریت کیفیت استراتژیک ادامه می‌یابد.
Translate »